Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
351 Monika Rontó Najčastejšie problémové prejavy a poruchy správania u detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
352 Monika Rontó Najčastejšie problémové prejavy a poruchy správania u detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
353 Marcela Rovderová Diferencovaný a kooperatívny prístup v edukačnej aktivite JARNE KVETY MRK2_INV_PO_010
354 Patrícia Sabolová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_003
355 Hildegarda Sany Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z MRK MRK2_INV_BB_001
356 Drahoslava Ščuková Ochrana zdravia, hygiena, bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z MRK MRK2_INV_PO_001
357 Mária Šebestová Ochrana zdravia a  podpora  zdravého  životného  štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_PO_001
358 Renáta Sebestyenová Čistota pol života - podporovať rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_012
359 Zuzana Šebíková Rozvíjanie hygienických a sebaobslužných návykov detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
360 Dagmar Šebová Možnosti interaktívnej tabule pre rozvoj v oblasti perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej vzdelávacej." Život pri vode a vo vode." MRK2_INV_BB_009
361 Lucia Seewaldová Etické pravidlá komunikácie a správania sa učiteľa v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_BB_001
362 Beata Šeniglová Kooperatívna a diferencovaná výučba v edukačnej aktivite - Historickým chodníčkom mesta Holíč MRK2_INV_BB_007
363 Gabriela Šestinová FORMY A SPÔSOBY PORADENSTVA A POMOCI DEŤOM A RODIČOM Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT V MATERSKEJ ŠKOLE MRK2_INV_BB_003
364 Ivana Severová Bachroňová PRÍČINY NEÚSPEŠNOSTÍ DETÍ Z MIESTNEJ RÓMSKEJ KOMUNITY MRK2_INV_BB_003
365 Silvia Šiková Začlenenie detí z marginalizovaných rómskych komunít do prostredia materskej školy MRK2_INV_BB_005
366 Danka Simanová Formy a spôsoby poradenstva a pomoci deťom a rodičom z MRK v materskej škole MRK2_INV_BB_001
367 Tímea Šimanská Hra ako metóda diagnostikovania detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
368 Gabriela Šípeková Tímový prístup a spôsoby poradenstva a pomoci deťom a rodičom z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_011
369 Jana Siváková Spolupráca materskej školy s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_009
370 Darina Škarbová Najčastejšie problémové poruchy správania u detí z marginalizovaných rómskych komunít a ich diagnostika MRK2_INV_BB_004
371 Eva Škopová Podnetné prostredie rozvíjajúce osobnosť dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_010
372 Daša Sládková Interaktívna tabuľa ako aktivujúci prostriedok stimulácie vývinu rečového prejavu dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_007
373 Alena Slobodníková ZDRAVÉ ZÚBKY MRK2_INV_PO_006
374 Katarína Sluková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja ako intervencie problémového správania detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
375 Monika Smereková Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z MRK MRK2_INV_BB_001
376 Iveta Sofková Edukácia detí pomocou projektu zameraného na výchovu zdravého spôsobu života MRK2_INV_BB_007
377 Jana Soľárová Meduška a jej kamaráti MRK2_INV_PO_013
378 Viera Šolcová Keď chcem byť zdravý MRK2_INV_PO_013
379 Iveta Sotáková Inkluzívne edukačné prostredie v materskej škole MRK2_INV_PO_006
380 Margareta Špániková PEDAGOGICKÉ A ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ METÓDY A INTERVENCIA PRI ELIMINÁCII PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA U DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_BB_004
381 Judita Šramková Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít, praktická činnosť v skupinách MRK2_INV_BB_004
382 Gabriela Šrenkelová Šaškov rozprávkový svet MRK2_INV_PO_002
383 Anna Sršňová Uplatňovanie kooperatívnej a diferencovanej výučby pri tvorbe pozitívnych postojov detí materských škôl k ochrane životného prostredia MRK2_INV_BB_008
384 Ingrid Stašuková Veselé zúbky MRK2_INV_PO_008
385 Antónia Štefanková Adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít pri vstupe do materskej školy MRK2_INV_PO_007
386 Jana Štegerová PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MATERSKEJ ŠKOLE MRK2_INV_PO_007
387 Ľubica Štellmachová To sme my MRK2_INV_PO_009
388 Lucia Števková Výnimočnosť detí z MRK a ich prínos v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_BB_001
389 Magda Straková Najčastejšie problémové prejavy a poruchy správania u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
390 Martina Štrompfová Možnosti prevencie agresivity u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_015
391 Jana Stúpalová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole Lopašov MRK2_INV_BB_007
392 Viera Suchárová Zlepšenie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_BB_006
393 Mária Sujová INOVAČNÉ FORMY SPOLUPRÁCE UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MRK MRK2_INV_PO_002
394 Silvia Súkeníková Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
395 Anna Sukovatá Tvorivý prístup v inkluzívnej edukácii materskej školy a tímová spolupráca . MRK2_INV_PO_004
396 Adela Sumilasová INOVAČNÉ FORMY SPOLUPRÁCE UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_001
397 Svetlana Šúrková Forma diferencovanej a kooperatívnej výučby na základe projektu - Námornícka plavba MRK2_INV_BB_007
398 Renáta Šuťáková Spolupráca materskej školy a rodiny MRK2_INV_PO_005
399 Lívia Švecová Rodina - praktická tvorba učebných materiálov na interaktívnej tabuli MRK2_INV_BB_007
400 Gabriela Szabó Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010

Stránky

CSV