Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
301 Alenka Müllerová Ochrana zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_015
302 Monika Nagy Majoros Diferencovaná výučba detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_BB_005
303 Andrea Nagyová Zlepšovanie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
304 Viktória Nagyová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_011
305 Diana Némethová Spolupráca školy a rodiny MRK2_INV_BB_009
306 Erika Némová Spolupráca asistenta učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
307 Anna Neuvirthová Plán partnerstva a spolupráce materskej školy Telgárt s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
308 Janka Nižníková Pojmové mapovanie a jeho využitie pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_015
309 Noema Nováčeková Opatrenia na podporu zvládania problémového správania detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
310 Mária Novysedláková Edukačný projekt zameraný na rozvoj grafomotorických zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_003
311 Darina Odlerová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
312 Alexandra Oláhová Rozvoj hygienických a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
313 Iveta Olekšáková Medvedíci Čistotníci MRK2_INV_PO_005
314 Daniela Onuščáková Spolupráca materskej školy s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
315 Anna Onušková Plán partnerstva a spolupráce materskej školy s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_007
316 Bianka Országhová Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole MRK2_INV_BB_006
317 Alžbeta Orthová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z MRK MRK2_INV_BB_001
318 Vlasta Ozdincová Formy spolupráce materskej školy s rodičmi detí z MRK MRK2_INV_BB_001
319 Michaela Ožvoldíková Problémové správanie detí z marginalizovaných rómsykch komunít MRK2_INV_BB_004
320 Mária Pagorová Spolupráca materskej školy s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_004
321 Ľudmila Paličková OCHRANA ZDRAVIA A PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU RODÍN A DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_002
322 Liliana Pálová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
323 Andrea Panáčeková Aktivizujúce metódy, formy a prostriedky na zlepšenie starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl MRK2_INV_BB_003
324 Katarína Pásztorová Plán partnerstva a spolupráce materskej školy s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
325 Jarmila Patzová OCHRANA ZDRAVIA,HYGIENA A BEZPEČNOSŤ V INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII DETÍ MRK2_INV_PO_002
326 Daniela Pavelicová Školská zrelosť, pripravenosť a spôsobilosť detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_008
327 Jana Pažítková Možnosti pedagogickej intervencie pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa a pri príprave dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít na vstup na primárne vzdelávanie MRK2_INV_BB_005
328 Renáta Pekárová Kvety z hájička MRK2_INV_PO_009
329 Zuzana Pencáková Diferencovaná a kooperatívna výučba v inkluzívnej edukácií v materskej škole MRK2_INV_PO_010
330 Emília Petričková Začlenenie sociálne znevýhodnených rodín do prostredia materskej školy a ich vzájomná spolupráca MRK2_INV_PO_008
331 Darina Petroniová Diferencovaná a Kooperatívna výučba v inkluzívnej edukácii – O čom rozpráva les MRK2_INV_PO_009
332 Mária Petrovičová Efektívna spolupráca s rodinou v Materskej škole v Dravciach MRK2_INV_PO_001
333 Eva Piaterová Najčastejšie problémové prejavy a poruchy správania u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_002
334 Gabriela Pinčáková Spolupráca materskej školy s rodinou MRK2_INV_PO_015
335 Mária Pisárová Začlenenie detí z marginalizovaných rómskych komunít do prostredia materskej školy MRK2_INV_BB_006
336 Kristína Podoláková Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít a úloha materskej školy pri ich eliminácii MRK2_INV_PO_003
337 Dominika Poláková Činnosť asistenta učiteľa v materskej škole. MRK2_INV_BB_012
338 Miroslava Polcová Rozvoj emocionality dieťaťa predškolského veku s využitím diferencovanej a kooperatívnej výučby MRK2_INV_BB_006
339 Božena Polláková AKO RYBA VO VODE MRK2_INV_PO_013
340 Annamária Polónyiová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole v oblasti prírodovednej gramotnosti. MRK2_INV_BB_010
341 Gizela Pondelová Pedagogické a špeciálno-pedagogické metódy a intervencia pri eliminácii problémového správania u detí z marginalizovaných rómskych komunít so zameraním na dramatoterapiu MRK2_INV_BB_009
342 Monika Pouzárová Rozvoj grafomotorických zručností pomocou výtvarných aktivít MRK2_INV_BB_007
343 Anna Predajňová Spoznávaj dopravené prostriedky hravo prostredníctvom interaktívnej tabule MRK2_INV_BB_007
344 Miroslava Profantová Zlepšenie spolupráce medzi MŠ a rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
345 Lucia Ralbovská Domáce zvieratá MRK2_INV_BB_007
346 Anna Rašíková Zlepšovanie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_BB_005
347 Michaela Regrutová Chrobáčiky na prechádzke MRK2_INV_PO_013
348 Katarína Repková Ochrana zdravia a podpora životného štýlu rodín z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
349 Anna Rojková Týždeň zdravia v materskej škole MRK2_INV_PO_004
350 Milena Rondzíková Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole MRK2_INV_PO_009

Stránky

CSV