Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
101 Zuzana Firmentová Max, Leo a kamaráti z materskej školy MRK2_INV_PO_009
102 Henrieta Fľaková Zabezpečenie rovnocenného prístupu k vzdelávaniu detí v MŠ v spolupráci s rodinami a s inými subjektmi MRK2_INV_PO_003
103 Radoslava Flimerová Inovačné formy partnerstva a spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít v Materskej škole Hrabušice MRK2_INV_PO_001
104 Ľubica Forišková Veselé zúbky detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_012
105 Jarmila Francišková Formy spolupráce materskej školy s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
106 Mária Gáborová Spolupráca s rodičmi „Veľká noc“ a „ Maľované vajíčka“ MRK2_INV_PO_005
107 Alena Gabrižová Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
108 Mária Gajdošová Možnosti a využitie interaktívneho učebného materiálu v edukačnom procese MRK2_INV_BB_005
109 Beáta Gajdošová Kompetencie asistenta pedagóga v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_PO_003
110 Viera Gajdová Zdravie poklad jediný. MRK2_INV_BB_012
111 Nikoleta Gál Godó Ochrana zdravia a zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
112 Edita Gallíková Možnosti pedagogickej intervencie pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa a pri príprave dieťaťa z MRK na vstup na primárne vzdelávanie MRK2_INV_PO_012
113 Miroslava Gállová Diagnostikovanie špecifík osobnostného rozvoja detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
114 Jana Galová Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z MRK MRK2_INV_BB_001
115 Mária Gálová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_BB_004
116 Dana Garajová Poruchy správania u detí z marginalizovaných rómskych komunít a ich možnosti stimulácie počas výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. MRK2_INV_BB_009
117 Andrea Gazdačková Interaktívna tabuľa a jej využitie pre deti z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_005
118 Svetlana Gerčáková Rozvíjanie hygienických návykov a sebaobslužných činností. MRK2_INV_PO_001
119 Zuzana Giertlová Najčastejšie problémové prejavy a poruchy správania u detí v materskej škole MRK2_INV_BB_008
120 Ľubica Gogolová Prekonávanie sťažených adaptačných ťažkostí na prostredie materskej školy u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
121 Božena Gonosová Kompetencie učiteľa predprimárneho vzdelávania v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_PO_006
122 Denisa Gonosová Farební kamaráti na lúke MRK2_INV_PO_013
123 Lucia Goreová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole MRK2_INV_PO_011
124 Janette Grácová Dobré detské srdiečka MRK2_INV_PO_007
125 Ingrid Grafčáková Diagnostikovanie sociokultúrnych odlišnosti detí marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
126 Anna Grajcárová Pedagogické diagnostikovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_008
127 Michaela Grajcárová Špecifiká rodinnej výchovy v chudobnej a sociálne vylúčenej komunite MRK2_INV_PO_008
128 Lýdia Gregová Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK MRK2_INV_PO_001
129 Gabriela Grigerová „Spolupráca rodiny a školy v spoločných aktivitách“ MRK2_INV_PO_010
130 Michaela Gulášová Podporovať záujem detí z marginalizovaných rómskych komunít o ochranu svojho zdravia MRK2_INV_BB_008
131 Agata Gulčíková Dentálna hygiena MRK2_INV_BB_009
132 Katarína Guľová Cestou - necestou MRK2_INV_PO_009
133 Daniela Guzová Využitie metód na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v edukačnej aktivite: „ Ako šlo vajce na vandrovku“ MRK2_INV_PO_015
134 Katarína Hajduová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
135 Dagmar Hajtóová Diferencovaná a kooperatívna výučba v inkluzívnej predprimárnej edukácii MRK2_INV_BB_009
136 Martina Halešová Spolupráca s rodičmi detí z materských škôl. MRK2_INV_BB_012
137 Magdaléna Hamráková Pedagogická diagnostika v MŠ MRK2_INV_PO_001
138 Alžbeta Handurová Kuriatka v kuríne MRK2_INV_PO_014
139 Mária Hangurbadžová Pedagogické riešenie problémového správania u detí z MRK MRK2_INV_PO_003
140 Helena Haničáková Kooperatívna a diferencovaná výučba v edukačnej aktivite Doprava MRK2_INV_PO_004
141 Kristína Harnóczová Ochrana zdravia detí v MŠ Lenartovce MRK2_INV_BB_002
142 Petra Hasajová Interaktívna tabuľa ako aktivitzujúci prostriedok rozvíjania osobnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_003
143 Lívia Hedmegová Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
144 Milada Hedvigyová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z MRK MRK2_INV_BB_001
145 Anna Heldáková Cesta nie je ihrisko MRK2_INV_PO_010
146 Silvia Henczová Zásady ochrany ľudského tela MRK2_INV_BB_002
147 Eva Hesková Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie. MRK2_INV_BB_007
148 Monika Hiráková Možnosti pedagogickej intervencie pri príprave dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít na vstup do základnej školy MRK2_INV_PO_011
149 Zuzana Hlavatá Využitie psychomotorických a výtvarných aktivít pri zapájaní týraných detí z marginalizovaných rómskych komunít do kolektívu MRK2_INV_PO_014
150 Adriana Hlávková Oslava Medzinárodného dňa Rómov, ako jedna z foriem kooperácie s rodinou z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_009

Stránky

CSV