Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezvisko Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupinyzoradiť zostupne
1 Mária Badžová Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
2 Vlasta Brezovská Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_PO_001
3 Viera Fecenková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
4 Eva Labusová Interaktívna tabuľa ako aktivizujúci prostriedok rozvíjania osobnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
5 Adela Sumilasová INOVAČNÉ FORMY SPOLUPRÁCE UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_001
6 Ingrid Grafčáková Diagnostikovanie sociokultúrnych odlišnosti detí marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
7 Radoslava Flimerová Inovačné formy partnerstva a spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít v Materskej škole Hrabušice MRK2_INV_PO_001
8 Lýdia Gregová Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK MRK2_INV_PO_001
9 Drahoslava Ščuková Ochrana zdravia, hygiena, bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z MRK MRK2_INV_PO_001
10 Katarína Hajduová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
11 Magdaléna Hamráková Pedagogická diagnostika v MŠ MRK2_INV_PO_001
12 Iveta Jarošová Spolupráca s rodinou prostredníctvom spoločných výtvarných aktivít MRK2_INV_PO_001
13 Alena Liptáková Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít (Evička nám ochorela) MRK2_INV_PO_001
14 Anna Mandulová Spolupráca rodiny a školy inovačnými metódami MRK2_INV_PO_001
15 Iveta Mlynarčíková Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
16 Darina Odlerová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
17 Svetlana Gerčáková Rozvíjanie hygienických návykov a sebaobslužných činností. MRK2_INV_PO_001
18 Mária Petrovičová Efektívna spolupráca s rodinou v Materskej škole v Dravciach MRK2_INV_PO_001
19 Ivan Holub Spolupráca učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít
MRK2_INV_PO_001
20 Mária Šebestová Ochrana zdravia a  podpora  zdravého  životného  štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_PO_001
21 Andrea Vojtová SPOLUPRÁCA UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MRK MRK2_INV_PO_002
22 Nikola Balogová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
23 Jarmila Patzová OCHRANA ZDRAVIA,HYGIENA A BEZPEČNOSŤ V INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII DETÍ MRK2_INV_PO_002
24 Zuzana Dubiňáková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
25 Miroslava Gállová Diagnostikovanie špecifík osobnostného rozvoja detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
26 Lívia Hedmegová Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
27 Anna Kračúnová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
28 Alena Kračúnová Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
29 Gabriela Šrenkelová Šaškov rozprávkový svet MRK2_INV_PO_002
30 Gabriela Laliková Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole MRK2_INV_PO_002
31 Ľudmila Paličková OCHRANA ZDRAVIA A PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU RODÍN A DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_002
32 Katarína Pásztorová Plán partnerstva a spolupráce materskej školy s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
33 Mária Sujová INOVAČNÉ FORMY SPOLUPRÁCE UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MRK MRK2_INV_PO_002
34 Margaréta Tomčányová Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materských školách. MRK2_INV_PO_002
35 Renáta Triščová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_PO_002
36 Janka Mašlejová INOVAČNÉ FORMY SPOLUPRÁCE UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_003
37 Mária Novysedláková Edukačný projekt zameraný na rozvoj grafomotorických zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_003
38 Kristína Podoláková Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít a úloha materskej školy pri ich eliminácii MRK2_INV_PO_003
39 Jana Chudíková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácií detí z marginalizovaných skupín MRK2_INV_PO_003
40 Patrícia Sabolová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_003
41 Henrieta Fľaková Zabezpečenie rovnocenného prístupu k vzdelávaniu detí v MŠ v spolupráci s rodinami a s inými subjektmi MRK2_INV_PO_003
42 Mária Tabajová ADAPTÁCIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_003
43 Beáta Gajdošová Kompetencie asistenta pedagóga v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_PO_003
44 Katarína Töröková Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu MRK2_INV_PO_003
45 Mária Hangurbadžová Pedagogické riešenie problémového správania u detí z MRK MRK2_INV_PO_003
46 Ľubica Tušeková Čo nám prospieva a čo nám škodí MRK2_INV_PO_003
47 Petra Hasajová Interaktívna tabuľa ako aktivitzujúci prostriedok rozvíjania osobnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_003
48 Janka Zajacová Pedagogické diagnostikovanie detí z MRK MRK2_INV_PO_003
49 Helena Ivanová Vytváranie hygienických návykov prostredníctvom edukačných aktivít MRK2_INV_PO_003
50 Anna Jurčová Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z MRK a úloha MŠ pri ich eliminácii MRK2_INV_PO_003

Stránky

CSV