Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.

Rómske matky nám priblížili svoju kultúru. Spoločne sme si navarili,, cigánske halušky", na ktorých sme si pochutili spolu s deťmi. Prežili sme tak krásne spoločné popoludnie.

Spolu so základnou školou sme sa vybrali na malú exkurziu do Svätého Antona, kde sme si zasúťažili a spoznali sme krásy prírody, vypočuli sme si od ujov poľovníkov príbehy z prírody.

Vybrali sme sa na návštevu na obecnú farmu, kde deti na vlastné oči mohli uvidieť rôzne domáce zvieratá.

Spoznávame kultúru iných národov tvorivými hrami a zážitkovým učením.

Každoročne do našej MŠ zavíta bábkové divadlo. Tentoraz bábka Hugo svojím príbehom viedol deti k správnym stravovacím návykom.

Príprava na Vianoce, vianočné zvyky a tradície, zdobenie vianočného stromčeka, príprava vianočných koláčikov.

Stránky