Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.

Naša materská škola zrealizovala 3 výlety, na ktorých sa zúčastnili aj rodičia a súrodenci našich detičiek.

V rámci NP MRK II sme spoločne s deťmi a rodičmi oslávili Deň otcov formou rodinnej turistiky po obci Ruská Nová Ves podľa predloženej mapy.

Takto sme sa zabávali v našej MŠ: tancovali a spievali s ujom Ľubom, zašportovali si na MDD a zabavili sa na divadelnom predstavení.

V rámci osvetového programu sa na DEŇ DETÍ v MŠ Giraltovce zorganizovalo stretnutie s rodičmi a deťmi z MRK.

6. júna 2015 o 13,00 hod. na námestí v Spišskej Belej sa uskutočnil už 11. ročník folklórneho festivalu pod názvom "Beliansky škovránok". Zúčastnili sa ho deti z 5 folklórnych súborov.

Akcia Dopraváčik, zahájila v materskej škole na Sabinovskej ulici v Prešove týždeň plný zábavy pri príležitosti osláv MDD.

Dňa 14.5. 2015 sme v MŠ v Giraltovciach oslávili krásny sviatok - DEŇ MATIEK.

Stránky