Výlety s edukačným zameraním ponúkajú deťom z MRK príležitosť na rozšírenie poznatkov

úplne súhlasím
57% (16 hlasov)
súhlasím
36% (10 hlasov)
nemám vyhradený názor
7% (2 hlasy)
nesúhlasím
0% (0 hlasov)
úplne nesúhlasím
0% (0 hlasov)
Celkový počet hlasov: 28