Podolínec

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Školská 2, 065 03 Podolínec