Zmena "Sumarizačného hárku pre Pedagogických asistentov"

Projektová kancelária projektu MRK II si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 je platný nový „Sumarizačný hárok pre Pedagogických asistentov - asistentov učiteľa“ k refundácii miezd.
 
Poprosím o jeho vypĺňanie od výplaty za mesiac Jún 2014 vrátane.
 
Zmena nastala:
Nová položka :
oprávnený počet odpracovaných hodín – tu sa bude vpisovať súčet odpracovaných hodín
kolónka 622 : poprosím nevstupovať a nevyplňovať.......
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím projektovú kanceláriu.
 
 

Sumarizačné hárky pre 1PA, 2PA a 3PA (viď. Príloha)

Kategoria: