Nálepkovo

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Školská 684, 053 33 Nálepkovo