Kľúčové problémy detí z MRK

Článok „Kľúčové problémy detí z marginalizovaných rómskych komunít v každodennej realite materských škôl“ od PaedDr. Evy Sobinkovičovej, odbornej garantky projektu MRK2, prakticky prepája dve odborné aktivity realizované v rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“ a bol uverejnený v časopise Predškolská výchova.
 
 
Sobinkovičová, E. 2014. Kľúčové problémy detí z marginalizovaných rómskych komunít v každodennej realite materských škôl. In: Predškolská výchova, 2013/14, 68, č. 4 ISSN 0032-7220 

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon kľúčové-problémy-detí.pdf628.45 KB