Eva Vargová

Meno: 
Eva
Priezvisko: 
Vargová
Názov záverečnej prezentácie: 
Práca s rodinou v kontexte ochrany zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít.
Kód skupiny: