Úbrež

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Úbrež 141, 072 42 Úbrež