Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
451 Andrea Vrtíková Adaptácia rómskeho dieťaťa v materskej škole MRK2_INV_BB_008
452 Zdenko Weiss Vytváranie prostredia dobre školy pre úspešné učenie sa dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít v Základnej škole s materskou školou v Cinobani. MRK2_INV_BB_011
453 Zora Zagyiová Komunitné centrá pre rodiny z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
454 Iveta Zaicová Cestička za zdravím. MRK2_INV_BB_012
455 Janka Zajacová Pedagogické diagnostikovanie detí z MRK MRK2_INV_PO_003
456 Veronika Zaťková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_011
457 Stanislava Zdútová Zlepšenie adaptácie detí z MRK v materskej škole MRK2_INV_BB_001
458 Mária Ziburová Diferencovaná a kooperatívna výučba v praktickej činnosti Kniha - moja kamarátka MRK2_INV_PO_010
459 Anna Zmijová Pedagogická diagnostika ako východisko plánovania výchovno - vzdelávacej činnosti v materskej škole MRK2_INV_PO_015
460 Jana Zmijová Rozvíjanie grafomotorických zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom výtvarných aktivít MRK2_INV_PO_015
461 Sylvia Zsigraiová Práva a povinnosti detí a rodičov, zákonných zástupcov v inkluzívnej edukácii v zmysle legislatívy MRK2_INV_PO_012
462 Iveta Zsoldosová Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
463 Daša Zubajová Rozvoj grafomotoriky a podpora písania u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
464 Nadežda Zubajová INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP V EDUKÁCII DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT V MATERSKEJ ŠKOLE MRK2_INV_PO_007
465 Bibiana Zuskačová Stimulácia vývinu reči u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014

Stránky

CSV