Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
401 Diana Szabóová Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_009
402 Csilla Szabóová Spolupráca MŠ s rodinami detí z MRK MRK2_INV_BB_002
403 Katarína Szénásyová Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materských školách. MRK2_INV_BB_008
404 Denisa Szlováková Aktivity stimulujúce rozvoj komunikačných a grafomotorických schopností detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_009
405 Mária Tabajová ADAPTÁCIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_003
406 Ingrid Takáčová Intervencia pedagóga v oblasti grafomotoriky u detí z marginalizovaných rómskych komunít pred vstupom na primárne vzdelávanie. MRK2_INV_BB_010
407 Michaela Tatarková Diagnostikovanie špecifík osobnostného rozvoja detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_005
408 Gabriela Timková ZAVOLAJTE PÁNA DOKTORA MRK2_INV_PO_005
409 Ľubica Tisovčíková Podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. MRK2_INV_BB_011
410 Karina Točená Pedagogická diagnostika MRK2_INV_PO_008
411 Milena Tokarová Úloha pedagogického asistenta pri spolupráci materskej školy s rodinou deti z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_007
412 Margaréta Tomčányová Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materských školách. MRK2_INV_PO_002
413 Alžbeta Tomšová Tajomstvo ovocného sadu MRK2_INV_BB_007
414 Janka Töröková Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK MRK2_INV_BB_001
415 Katarína Töröková Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu MRK2_INV_PO_003
416 Magdalena Tóthová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
417 Ildikó Tóthová SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY A RODIČOV DETÍ MRK2_INV_BB_003
418 Andrea Tothová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
419 Mária Tóthová Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_008
420 Renáta Triščová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_PO_002
421 Miroslava Trpáková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
422 Ľubica Tušeková Čo nám prospieva a čo nám škodí MRK2_INV_PO_003
423 Jana Uchaľová Diagnostikovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
424 Alena Uhrinová Slniečko sa zobudilo MRK2_INV_PO_009
425 Viera Ujčiková Spolupráca materskej školy s rodinou z marginalizovaných rómskych komunít a inými inštitúciami MRK2_INV_PO_004
426 Alžbeta Vadkertiová Práca s rodinou v kontexte ochrany zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
427 Lenka Vagaská Dúhový svet MRK2_INV_PO_009
428 Dominika Vagnerová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole MRK2_INV_PO_004
429 Kamila Valičeková Starček MRK2_INV_PO_009
430 Ivana Vallová Bezpečnosť a ochrana zdravia detí z marginalizovaných skupín - Bezpečne do školy MRK2_INV_BB_007
431 Eleonóra Valušková Inkluzívna edukácia v materskej škole formou diferencovanej výučby u detí predškolského veku MRK2_INV_BB_008
432 Ľubomír Vaňo Zlepšovanie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_PO_012
433 Iveta Vargová Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole MRK2_INV_PO_011
434 Eva Vargová Práca s rodinou v kontexte ochrany zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
435 Anita Vargovčíková Formy partnerstva a spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít v Materskej škole Drahňov MRK2_INV_PO_008
436 Helena Vašková Čarodejník a jeho čarovný kufor MRK2_INV_PO_009
437 Jana Vávrová Rozvíjanie grafomotorických zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_007
438 Katarína Vesterová Výnimočnosť detí z marginalizovaných rómskych komunít a ich prínos v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_PO_012
439 Daniela Vicáňová Pedagogické diagnostikovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v predprimárnom vzdelávaní prostredníctvom edukačných aktivít MRK2_INV_BB_008
440 Kristína Vidová Žiarivý úsmev. MRK2_INV_BB_010
441 Laci Viktor Čisté zúbky MRK2_INV_PO_013
442 Ľudmila Vitteková Spolupráca s rómskou rodinou a aktivity pre individuálnu predškolskú prípravu rómskych detí MRK2_INV_BB_007
443 Monika Vlčková Didaktické princípy, metódy a formy v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_BB_008
444 Erika Vlkolinská Kooperatívna a diferencovaná výučba v edukačnej aktivite „Pri potoku, pri vode“ MRK2_INV_PO_010
445 Lucia Vojtaničová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu detí so žabkou Daffi MRK2_INV_PO_013
446 Zdenka Vojtašková Efektívna spolupráca učiteľa s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít cez spoločné aktivity MRK2_INV_PO_004
447 Andrea Vojtová SPOLUPRÁCA UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MRK MRK2_INV_PO_002
448 Csilla Vörösová Spolupráca s rómskymi rodinami v mimoškolských aktivitách. MRK2_INV_BB_010
449 Alena Vrábľová Edukačný projekt zameraný na rozvoj osobnosti dieťaťa z MRK v kognitívnej oblasti. MRK2_INV_PO_003
450 Zuzana Vraniaková Ochrana prírody formou diferencovanej výučby u detí v materskej škole MRK2_INV_BB_008

Stránky

CSV