Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
251 Erika Leskovská Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_004
252 Lucia Leskovská Bezpečnosť a ochrana zdravia v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_PO_012
253 Adriána Lesňáková Spolupráca materskej školy i inými inštitúciami v rámci vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_010
254 Iveta Lesňáková Rozvoj osobnosti dieťaťa v edukačnej aktivite: Veverička Veronička MRK2_INV_PO_010
255 Anna Levkivová BUĎ ZDRAVÝ MRK2_INV_PO_014
256 Jana Lipnická Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK. MRK2_INV_BB_001
257 Alena Liptáková ČO NÁM ŠKODÍ A ČO NÁM PROSPIEVA MRK2_INV_PO_005
258 Alena Liptáková Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít (Evička nám ochorela) MRK2_INV_PO_001
259 Monika Liptáková Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole, plánovanie výchovno-vzdelávacích činností učiteľa, praktická činnosť v skupinách MRK2_INV_PO_012
260 Daniela Lošonská Adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít pri vstupe do materskej školy MRK2_INV_BB_010
261 Regina Lúdlová Hravé vzdelávanie prostredníctvom interaktívnej tabule MRK2_INV_BB_009
262 Renáta Lukáčová Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie detí v materskej škole MRK2_INV_PO_014
263 Zuzana Macejková Edukačné aktivity detí z marginalizovaných rómskych komunít zamerané na zdravie MRK2_INV_PO_015
264 Simona Mačeková Upevňovanie hygienických návykov u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_008
265 Jana Mácelová Formy spolupráce učiteľa s terénnym sociálnym pracovníkom a komunitným centrom MRK2_INV_BB_004
266 Ingrid Machovičová Diagnostikovanie sociokultúrnych odlišností detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
267 Slávka Macková Plánovanie výchovno - vzdelávacích činností učiteľa v materskej škole MRK2_INV_PO_011
268 Martina Macková Podpora zdravia a zdravého životného štýlu detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_007
269 Martina Magdolenová Uplatňovanie diferencovanej a kooperatívnej edukácie v materskej škole MRK2_INV_BB_006
270 Monika Majerová Osobnosť pedagóga pri eliminácii problémového správania u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
271 Lucia Majerová Individuálny prístup k dieťaťu z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_011
272 Timea Majerová Spolupráca rodiny a materskej školy MRK2_INV_BB_006
273 Eva Makróciová Formy spolupráce učiteľa s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a komunitným centrom MRK2_INV_BB_003
274 Eva Maľarová Zlepšovanie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_PO_011
275 Anna Mandulová Spolupráca rodiny a školy inovačnými metódami MRK2_INV_PO_001
276 Ines Marenčíková Zdravý škôlkár MRK2_INV_BB_007
277 Janka Mašlejová INOVAČNÉ FORMY SPOLUPRÁCE UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_003
278 Jana Mattová Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_PO_006
279 Eva Maturkaničová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole s využitím digitálnych technológií MRK2_INV_PO_010
280 Andrea Melichová Pedagogická intervencia učiteľa zameraná na zvýšenie úrovne pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít na vstup do základnej školy . MRK2_INV_BB_011
281 Alena Meľová Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z MRK MRK2_INV_BB_001
282 Mária Meľuchová Pedagogická diagnostika detí z MRK MRK2_INV_PO_010
283 Rita Mervová Problémové správanie detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_009
284 Monika Mesárová Asistent učiteľa - dôležitý článok v inkluzívnej edukácii. MRK2_INV_BB_009
285 Katarína Mihalíková Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole MRK2_INV_PO_008
286 Viktória Miklóšová Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_004
287 Renáta Mikulová Obrázkové tajomstvá MRK2_INV_PO_007
288 Elena Mináčová Životospráva detí z MRK MRK2_INV_BB_002
289 Nora Mirgová Partnerstvo a spolupráca Materskej školy s rodičmi deti z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_013
290 Mária Mirgová Kooperatívna a diferencovaná výučba v celodennom projekte v materskej škole MRK2_INV_PO_004
291 Barbora Mišendová Diferencovaná a kooperatívna výučba – Jarná lúka MRK2_INV_PO_010
292 Jana Mlejová Zlepšenie spolupráce MŠ s rodinami detí z MRK MRK2_INV_BB_002
293 Iveta Mlynarčíková Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
294 Ľubica Močárová Kompetencie učiteľky materskej školy predprimárneho vzdelávania v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_BB_003
295 Mária Molitorisová Pedagogická diagnostika v MŠ MRK2_INV_PO_007
296 Anna Moncoľová PRIEBEH ADAPTÁCIE DETÍ Z MRK V NAŠEJ MŠ MRK2_INV_BB_002
297 Ida Morongová Kompetencie učiteľa predprimárneho vzdelávania a asistenta učiteľa v inkluzívnej edukácií MRK2_INV_BB_004
298 Mária Mozolová Najčastejšie problémové prejavy správania sa detí z marginalizovaných rómskych komunít a spôsoby ich eliminácie v podmienkach Základnej školy s materskou školou. MRK2_INV_BB_011
299 Jana Mračnová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole. MRK2_INV_BB_012
300 Gabriela Mražíková Podnetné prostredie pre aktívne učenie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_PO_014

Stránky

CSV