Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
201 Ľudmila Köhlerová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu detí z marginalizovaných rómskych komunít – Cesta do mestečka Poriadkova. MRK2_INV_PO_005
202 Anna Koldrásová Zapájanie rodičov z MRK do mimoškolských aktivít MRK2_INV_BB_002
203 Veronika Kollárová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_BB_004
204 Jana Kollárová Kooperatívna výučba detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_BB_007
205 Adriana Kolorédyová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole, plánovanie výchovno vzdelávacej činnosti učiteľa, praktická činnosť v skupinách MRK2_INV_BB_004
206 Eva Kondlová Spolupráca rodičov z marginalizovaných rómskych komunít na aktivitách v materskej škole. MRK2_INV_BB_012
207 Mária Kopečková Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
208 Beata Košnicová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_010
209 Martina Kotlarová Čaro Vianoc MRK2_INV_PO_007
210 Ildikó Kováčová Celoročný plán partnerstva a spolupráce materskej školy s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_008
211 Marta Kováčová Príčiny školskej neúspešnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a ich odstránenie v podmienkach materskej školy. MRK2_INV_BB_011
212 Monika Kováčová Podnetné prostredie rozvíjajúce osobnosť dieťaťa v marginalizovaných rómskych komunitách MRK2_INV_BB_006
213 Alžbeta Kovačová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole, plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa, praktická činnosť v skupinách MRK2_INV_PO_003
214 Marta Kovaľová Spolupráca materskej školy s rodinami z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
215 Edita Kovářová Kniha ako stimulačný prostriedok spolupráce rodiny v inkluzívnej materskej škole MRK2_INV_PO_015
216 Lenka Kozáková Potreba preventívnych a terapeutických aktivít – muzikoterapia, arteterapia MRK2_INV_PO_003
217 Anna Kračúnová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
218 Alena Kračúnová Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
219 Ivana Králiková Poradenské kompetencie a činnosti učiteľa materskej školy v edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_004
220 Michaela Králiková Inkluzívny proces majority a minority v MŠ Hrnčiarska Ves MRK2_INV_BB_002
221 Marianna Krankusová Diferencovaná a kooperatívna výučba v inkluzívnej edukácii - Počasie MRK2_INV_PO_003
222 Marianna Krekovičová Rozvoj zrakovej pozornosti a pamäti u detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_009
223 Agáta Kroščenová Aktívna výučba v edukačnej aktivite – Dobrodružstvo včielky MRK2_INV_PO_010
224 Katarína Krštieňová Zlepšovanie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_BB_004
225 Jana Kruteková Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie MRK2_INV_BB_003
226 Mária Kubová Spolupráca materskej školy s rodinou detí z MRK MRK2_INV_PO_007
227 Monika Kubová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole MRK2_INV_BB_007
228 Alena Kučerová Pedagogická diagnostika v praxi. MRK2_INV_BB_012
229 Júlia Kučerová Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunítv materskej škole MRK2_INV_BB_007
230 Stela Kuchárová Kooperácia materskej školy s rodičmi detí z marginalizovaných rómských komunít na úrovni triedy MRK2_INV_PO_015
231 Anikó Kulcsárová Kooperatívna výučba detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_BB_005
232 Monika Kulpová Spolupráca materskej školy s rodinou MRK2_INV_PO_004
233 Katarína Kunová Spolupráca školy a rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít - plán aktivít MRK2_INV_PO_008
234 Estera Kunyová Oblasti diagnostikovania osobnostného rozvoja detí z MRK MRK2_INV_BB_002
235 Mária Kurčáková Inovačné formy spolupráce s rodinami detí z MRK MRK2_INV_PO_012
236 Irma Kurčíková Najčastejšie problémové prejavy a poruchy správania u detí z MRK MRK2_INV_BB_001
237 Martina Kurečková Vitamínky od maminky MRK2_INV_PO_013
238 Ľubica Kuricová Spolupráca materskej školy s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_007
239 Iveta Kurtyová Zdravo, hravo, chutne MRK2_INV_PO_009
240 Ružena Kušniríková Desatoro hygienických a sebaobslužných pravidiel u detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole Chminianske Jakubovany MRK2_INV_PO_005
241 Eva Labusová Interaktívna tabuľa ako aktivizujúci prostriedok rozvíjania osobnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
242 Andrea Lacková Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít a úloha materskej školy pri ich eliminácii MRK2_INV_BB_005
243 Slavomila Lacková Výchova k zdraviu a zdravotnému štýlu detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_011
244 Gabriela Laliková Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole MRK2_INV_PO_002
245 Renáta Lastovičková Ochrana zdravia a podpora životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít: Hravo-zdravo MRK2_INV_BB_007
246 Danka Ľaudisová Individuálny prístup v edukácii detí z MRK v MŠ MRK2_INV_BB_002
247 Magdaléna Lázárová Spolupráca materskej školy s rodinami z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
248 Martin Lenard Formy záznamov vybraných metód pedagogického diagnostikovania MRK2_INV_BB_005
249 Mariana Lenková Pani zima MRK2_INV_PO_005
250 Viera Lesičková Kooperatívna a diferencovaná výučba v edukačnej aktivite Počasie MRK2_INV_PO_010

Stránky

CSV