Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť vzostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
1 Bibiana Zuskačová Stimulácia vývinu reči u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
2 Daša Zubajová Rozvoj grafomotoriky a podpora písania u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
3 Nadežda Zubajová INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP V EDUKÁCII DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT V MATERSKEJ ŠKOLE MRK2_INV_PO_007
4 Iveta Zsoldosová Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
5 Sylvia Zsigraiová Práva a povinnosti detí a rodičov, zákonných zástupcov v inkluzívnej edukácii v zmysle legislatívy MRK2_INV_PO_012
6 Anna Zmijová Pedagogická diagnostika ako východisko plánovania výchovno - vzdelávacej činnosti v materskej škole MRK2_INV_PO_015
7 Jana Zmijová Rozvíjanie grafomotorických zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom výtvarných aktivít MRK2_INV_PO_015
8 Mária Ziburová Diferencovaná a kooperatívna výučba v praktickej činnosti Kniha - moja kamarátka MRK2_INV_PO_010
9 Stanislava Zdútová Zlepšenie adaptácie detí z MRK v materskej škole MRK2_INV_BB_001
10 Veronika Zaťková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_011
11 Janka Zajacová Pedagogické diagnostikovanie detí z MRK MRK2_INV_PO_003
12 Iveta Zaicová Cestička za zdravím. MRK2_INV_BB_012
13 Zora Zagyiová Komunitné centrá pre rodiny z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
14 Zdenko Weiss Vytváranie prostredia dobre školy pre úspešné učenie sa dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít v Základnej škole s materskou školou v Cinobani. MRK2_INV_BB_011
15 Andrea Vrtíková Adaptácia rómskeho dieťaťa v materskej škole MRK2_INV_BB_008
16 Zuzana Vraniaková Ochrana prírody formou diferencovanej výučby u detí v materskej škole MRK2_INV_BB_008
17 Alena Vrábľová Edukačný projekt zameraný na rozvoj osobnosti dieťaťa z MRK v kognitívnej oblasti. MRK2_INV_PO_003
18 Csilla Vörösová Spolupráca s rómskymi rodinami v mimoškolských aktivitách. MRK2_INV_BB_010
19 Andrea Vojtová SPOLUPRÁCA UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MRK MRK2_INV_PO_002
20 Zdenka Vojtašková Efektívna spolupráca učiteľa s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít cez spoločné aktivity MRK2_INV_PO_004
21 Lucia Vojtaničová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu detí so žabkou Daffi MRK2_INV_PO_013
22 Erika Vlkolinská Kooperatívna a diferencovaná výučba v edukačnej aktivite „Pri potoku, pri vode“ MRK2_INV_PO_010
23 Monika Vlčková Didaktické princípy, metódy a formy v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_BB_008
24 Ľudmila Vitteková Spolupráca s rómskou rodinou a aktivity pre individuálnu predškolskú prípravu rómskych detí MRK2_INV_BB_007
25 Laci Viktor Čisté zúbky MRK2_INV_PO_013
26 Kristína Vidová Žiarivý úsmev. MRK2_INV_BB_010
27 Daniela Vicáňová Pedagogické diagnostikovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v predprimárnom vzdelávaní prostredníctvom edukačných aktivít MRK2_INV_BB_008
28 Katarína Vesterová Výnimočnosť detí z marginalizovaných rómskych komunít a ich prínos v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_PO_012
29 Jana Vávrová Rozvíjanie grafomotorických zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_007
30 Helena Vašková Čarodejník a jeho čarovný kufor MRK2_INV_PO_009
31 Anita Vargovčíková Formy partnerstva a spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít v Materskej škole Drahňov MRK2_INV_PO_008
32 Iveta Vargová Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole MRK2_INV_PO_011
33 Eva Vargová Práca s rodinou v kontexte ochrany zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
34 Ľubomír Vaňo Zlepšovanie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_PO_012
35 Eleonóra Valušková Inkluzívna edukácia v materskej škole formou diferencovanej výučby u detí predškolského veku MRK2_INV_BB_008
36 Ivana Vallová Bezpečnosť a ochrana zdravia detí z marginalizovaných skupín - Bezpečne do školy MRK2_INV_BB_007
37 Kamila Valičeková Starček MRK2_INV_PO_009
38 Dominika Vagnerová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole MRK2_INV_PO_004
39 Lenka Vagaská Dúhový svet MRK2_INV_PO_009
40 Alžbeta Vadkertiová Práca s rodinou v kontexte ochrany zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
41 Viera Ujčiková Spolupráca materskej školy s rodinou z marginalizovaných rómskych komunít a inými inštitúciami MRK2_INV_PO_004
42 Alena Uhrinová Slniečko sa zobudilo MRK2_INV_PO_009
43 Jana Uchaľová Diagnostikovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
44 Ľubica Tušeková Čo nám prospieva a čo nám škodí MRK2_INV_PO_003
45 Miroslava Trpáková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
46 Renáta Triščová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_PO_002
47 Magdalena Tóthová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
48 Ildikó Tóthová SPOLUPRÁCA MATERSKEJ ŠKOLY A RODIČOV DETÍ MRK2_INV_BB_003
49 Andrea Tothová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
50 Mária Tóthová Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_008

Stránky

CSV