Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezvisko Názov záverečnej prezentáciezoradiť zostupne Súbor Kód skupiny
1 Mária Tabajová ADAPTÁCIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_003
2 Daniela Lošonská Adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít pri vstupe do materskej školy MRK2_INV_BB_010
3 Antónia Štefanková Adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít pri vstupe do materskej školy MRK2_INV_PO_007
4 Laura Ilavská Adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít pri vstupe do materskej školy MRK2_INV_BB_006
5 Ivana Fedorová Adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. MRK2_INV_BB_011
6 Monika Badinková Adaptácia detí z MRK pri vstupe do MŠ MRK2_INV_BB_002
7 Andrea Vrtíková Adaptácia rómskeho dieťaťa v materskej škole MRK2_INV_BB_008
8 Božena Polláková AKO RYBA VO VODE MRK2_INV_PO_013
9 Denisa Szlováková Aktivity stimulujúce rozvoj komunikačných a grafomotorických schopností detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_009
10 Andrea Panáčeková Aktivizujúce metódy, formy a prostriedky na zlepšenie starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl MRK2_INV_BB_003
11 Magdaléna Hudáková Aktívna spolupráca s komunitným centrom a terénnym sociálnym pracovníkom MRK2_INV_BB_002
12 Agáta Kroščenová Aktívna výučba v edukačnej aktivite – Dobrodružstvo včielky MRK2_INV_PO_010
13 Iveta Babčanová Aplikácia diferencovanej a kooperatívnej výučby detí z marginalizovaných rómskych komunít v inkluzívnej edukácie v Materskej škole Valaská. MRK2_INV_BB_011
14 Monika Mesárová Asistent učiteľa - dôležitý článok v inkluzívnej edukácii. MRK2_INV_BB_009
15 Miriam Čížová Babičkina záhradka MRK2_INV_PO_009
16 Iveta Karaffová Bariéry školskej úspešnosti detí z MRK MRK2_INV_PO_005
17 Ivana Vallová Bezpečnosť a ochrana zdravia detí z marginalizovaných skupín - Bezpečne do školy MRK2_INV_BB_007
18 Lucia Leskovská Bezpečnosť a ochrana zdravia v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_PO_012
19 Edita Dienešová Bezpečnosť detí MRK z MŠ Radnovce v cestnej komunikácií MRK2_INV_BB_002
20 Anna Levkivová BUĎ ZDRAVÝ MRK2_INV_PO_014
21 Martina Kotlarová Čaro Vianoc MRK2_INV_PO_007
22 Helena Vašková Čarodejník a jeho čarovný kufor MRK2_INV_PO_009
23 Ildikó Kováčová Celoročný plán partnerstva a spolupráce materskej školy s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_008
24 Anna Heldáková Cesta nie je ihrisko MRK2_INV_PO_010
25 Iveta Zaicová Cestička za zdravím. MRK2_INV_BB_012
26 Katarína Guľová Cestou - necestou MRK2_INV_PO_009
27 Michaela Regrutová Chrobáčiky na prechádzke MRK2_INV_PO_013
28 Pavol Bužo Činnosť asistenta učiteľa v inkluzívnej edukácii v materskej škole. MRK2_INV_PO_006
29 Klára Bartalošová Činnosť asistenta učiteľa v inkluzívnej edukácii v materskej škole. MRK2_INV_BB_010
30 Dominika Poláková Činnosť asistenta učiteľa v materskej škole. MRK2_INV_BB_012
31 Katarína Buľko Čisté rúčky MRK2_INV_PO_005
32 Laci Viktor Čisté zúbky MRK2_INV_PO_013
33 Renáta Sebestyenová Čistota pol života - podporovať rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_012
34 Ľubica Tušeková Čo nám prospieva a čo nám škodí MRK2_INV_PO_003
35 Alena Liptáková ČO NÁM ŠKODÍ A ČO NÁM PROSPIEVA MRK2_INV_PO_005
36 Katarína Fedorová Dedkov ovocný sad MRK2_INV_PO_005
37 Helena Bimková Deň Zeme - poznávanie a ochrana životného prostredia v marginalizovaných rómskych komunitách. MRK2_INV_BB_012
38 Agata Gulčíková Dentálna hygiena MRK2_INV_BB_009
39 Ružena Kušniríková Desatoro hygienických a sebaobslužných pravidiel u detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole Chminianske Jakubovany MRK2_INV_PO_005
40 Jana Uchaľová Diagnostikovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
41 Ingrid Grafčáková Diagnostikovanie sociokultúrnych odlišnosti detí marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
42 Ingrid Machovičová Diagnostikovanie sociokultúrnych odlišností detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
43 Miroslava Gállová Diagnostikovanie špecifík osobnostného rozvoja detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
44 Michaela Tatarková Diagnostikovanie špecifík osobnostného rozvoja detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_005
45 Zuzana Cerovská Diagnostikovanie špecifík osobnostného rozvoja detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_011
46 Stanislava Balogová Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie MRK2_INV_BB_004
47 Dana Berkyová Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie MRK2_INV_BB_004
48 Zuzana Čajková Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie v prostredí materskej školy. MRK2_INV_BB_011
49 Eva Hesková Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie. MRK2_INV_BB_007
50 Monika Vlčková Didaktické princípy, metódy a formy v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_BB_008

Stránky

CSV