Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.

Každoročne sa zúčastňujeme akcie s názvom „ Kráľovstvo Bajkál“, ktorú organizuje základná škola Bajkálska v Prešove.

V rámci celodennej činnosti, deti zapájame do rôznych aktivít. Počas cvičenia navštevujeme našu telocvičňu, v ktorej využívame rôzne náčinie a náradie.

V našej materskej škole sa uskutočnil týždeň zdravej výživy. O dôležitosti správneho stravovania nám prišla porozprávať aj detská lekárka.

Na školskom dvore našej materskej školy sa konali letové ukážky s dravcami.

Stránky