Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.
Pred Vianocami sme piekli medovníčky, na ktorých si deti pochutnali spolu s rodičmi a súrodencami.

 

Mikulášske dopoludnie trávime vždy pečením medovníčkov , na ktorých si potom spolu s rodičmi pochutnáme na vianočnej besiedke.

Šikovné ruky rodičov a detí vytvorili takéto krásne vianočné dekorácie.

Navštívilo nás divadielko s príbehom o chlapčekovi, ktorý bol veľmi namyslený a preto nemal kamarátov.Zázračný kvietok mu pomohol, aby sa zmenil a našiel si veľa kamarátov.

Stránky