Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.

Osvetový program: Modul Rodičovstvo – Potreby dieťaťa

Ani tento rok nezabudol svätý Mikuláš na našu materskú školu Sabínka a deťom priniesol sladké balíčky. Mikuláša sprevádzal anjelik a čert.

Tohto roku sme sa rozhodli atmosféru Vianoc preniesť aj do našej novej knižnice Sabínka. Zorganizovali sme akciu s názvom ,,Sabínka Vás pozýva na vianočný čajík“. Rodičia mali o túto akciu záujem.

Pred Vianocami sme piekli medovníčky, na ktorých si deti pochutnali spolu s rodičmi a súrodencami.

Stránky