Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.

Pred zápisom do ZŠ sme s deťmi navštívili našich bývalých škôlkárov - prvákov v tunajšej základnej škole.

Takto sme sa zabávali na karnevale so šaškom Ľubošom v našej materskej škole. Všetky masky boli nádherné, šašo urobil výbornú zábavu a deti majú zážitky, na ktoré len tak nezabudnú.

Osvetový program - 5. februára 2015
MRK II
Edukačná činnosť - Zvieratká v lese - Zima

Fašiangový karneval - 31.január 2015 - na OcÚ RNV zorganizovaný v spolupráci s rodičmi a Materskou školou.
Úžasná akcia s úžasnými ľuďmi , vraj dobre bolo, len málo bolo :-) ·

Slávnostne sme oslávili príchod Vianoc, spoznali niektoré národne zvyky a rozlúčili sa so starým rokom. Dnešný deň sme prežili v kruhu našej škôlkárskej rodiny pri sviatočnom Vianočnom obede.

A prišiel k nám Mikuláš - 7. December 2014
Kultúrne vystúpenie detí z Materskej školy a Základnej školy v kultúrnom dome Ruská Nová Ves

Stránky