Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.

Ani tento rok nezabudol svätý Mikuláš na našu materskú školu Sabínka a deťom priniesol sladké balíčky. Mikuláša sprevádzal anjelik a čert.

Tohto roku sme sa rozhodli atmosféru Vianoc preniesť aj do našej novej knižnice Sabínka. Zorganizovali sme akciu s názvom ,,Sabínka Vás pozýva na vianočný čajík“. Rodičia mali o túto akciu záujem.

Veľkonočné tvorivé dielne pre deti a rodičov sme zorganizovali v našej materskej škole dňa 18. marca 2015.

V krásnom nedeľnom odpoludní sa mali možnosť rodičia a deti zoznámiť s prostredím našej materskej školy a tak sa rozhodnúť pre zápis svojho dieťaťa do našeho škôlkárskeho kolektívu.

Pri príležitosti - Marec - mesiaca knihy, sme spoločne aj s mamičkami navštívili Štátnu knižnicu P.O.

Pri príležitosti MDŽ sa uskutočnila oslava pre všetky ženy v obci, pod záštitou miestnej organizacie Smer a štedrého sponzora, na ktorej sa kultúrnym programom zučastnili aj deti našej materskej šk

Stránky