Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.

Dňa 22.4.2015 sme v rámci výmennej stáže navštívili našu "dvojičku" - MŠ Lubeník.

V dňa 07.05.2015 sa učitelia našej školy zúčastnili výmennej stáže vrámci projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

V rámci NP MRKII sme si spoločne s deťmi a rodičmi pripravili sobotnajší deň plný radosti, hier a príjemnej práce, pri skladaní záhradnych hračiek a záhradného náradia.

V rámci osvetového programu sme v MŠ Giraltovce privítali deti a rodičov z marginalizovaných rómskych komunít. Program sa stretol s pozitívnou odozvou, o čom svedčí vysoká účasť rodičov a detí.

Táto príjemná akcia pri príležitosti mesiaca marca "Marec mesiac knihy", vznikla po tom, čo sa nám podarilo s nahovoriť mamičky, aby nacvičili pre svoje deti rozprávku o Troch prasiatkach

Stránky