Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.

V dňoch 11.12.13. júla 2014 sa konalo vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl...

Zacestovali sme si s detskou železnicou v Čermeli a spojili sme si to s nocou Janka Hráška.

Na školskom výlete sme navštívili Dinopark a ZOO v Košiciach.

Program: Privítanie detí, rodičov, hostí a príhovor pani riaditeľky k školákom, vystúpenie deti.

Každá materská škola zapojená do projektu MRK2 v spolupráci s MPC organizuje návštevu pre pedagogických pracovníkov v pridelenej materskej škole.

Do priestorov OÚ Ruská Nová Ves k malej galérii detských výtvarných prác Vás srdečne pozývajú deti materskej školy.

Stránky