Život v MŠ

NP MRK 2 vytvoril priestor materským školám zapojených do NP na prezentáciu svojej edukačnej činnosti a aktivít, ktoré podporujú úspešnú inkluzívnu edukáciu všetkých detí predškolského veku.
Texty neprešli jazykovou a štylistickou úpravou.

Dňa 30.9.2015 sa od rána usilovne pracovalo na dvore Materskej školy Sabinovskej v Prešove.

Dňa 24.9.2015 strávili deti z Materskej školy Sabinovskej v Prešove spolu s rodičmi tvorivo-chutné popoludnie.

V našej materskej škole mali možnosť deti zažiť vozenie na koni, hudobné nástroje Stanislava Gaľu ako aj Divadlo Cililing.

V rámci Osvetového programu sme spolu s rodičmi zorganizovali MDD , pripravili sme pre deti rôzne súťaže a na záver sme si opekali. Prežili sme krásne spoločné popoludnie.

Pripravili sme si pre mamičky program k ich krásnemu sviatku a napiekli sme im chutné koláčiky.

Stránky