Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Termín realizácie aktivity 1.1: 28/02/2013 – 30/06/2014

Popis aktivity:

  • analýza vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov,
  • tvorba 2 programov kontinuálneho vzdelávania,
  • akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania,
  • tvorba minimálne 4 učebných zdrojov (ďalej len UZ),
  • implementácia novovytvorených 2 programov kontinuálneho vzdelávania (vzdelávanie PZ a OZ v rámci novovytvorených programov kontinuálneho vzdelávania).

Cieľ aktivity:

  • 500 absolventov inovačného programu kontinuálneho vzdelávania z radu pedagogických zamestnancov, z toho 110 asistentov učiteľa,
  • 50 absolventov aktualizačného programu kontinuálneho vzdelávania z radu odborných zamestnancov.

Hlavné aktivity projektu

1.2 Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy

1.3 Technická podpora aktivít národného projektu