Výmennú stáž považujem za dobrú príležitosť k výmene skúseností z implementácie IMV

úplne súhlasím
22% (2 hlasy)
súhlasím
56% (5 hlasov)
nemám vyhradený názor
22% (2 hlasy)
nesúhlasím
0% (0 hlasov)
úplne nesúhlasím
0% (0 hlasov)
Celkový počet hlasov: 9