Vikartovce

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Vikartovce 138/6, 059 19 Vikartovce