Upozornenie na chybovosť podkladov k refundácii miezd PA-AU

Nakoľko pri predkladaní dokladov k refundácii miezd PA-AU v rámci NP MRKII dochádza k častým chybám, žiadame Vás, o ich dôslednejšiu kontrolu. Pri pretrvávajúcej chybovosti budeme musieť pristúpiť z našej strany, ku kráteniu refundácii miezd, ktoré nám vyčísli Riadiaci orgán  MŠVVaŠ SR.
 
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
Projektový tím NP MRKII

 

Kategoria: