ŠÍPKOVÚ RUŽENKU ZACHRÁNILI ŠKÔLKARI

11.6.2015
 
Ako ošetriť popáleninu, odreninu alebo bodnutie tŕňom. To všetko si mohli vyskúšať deti z 8 materských škôl z obvodu Želiezovce na prehliadke pod názvom „Šípková Ruženka a malí zdravotníci“. Prehliadka pod taktovkou Slovenského Červeného kríža Levice u škôlkarov zároveň overila úroveň teoretických vedomostí a praktických schopností v oblasti poskytovania prvej pomoci.
 
Prehliadku malých zdravotníkov organizuje Slovenský Červený kríž každoročne. Tento rok ju zrealizovali v materskej škole v Šarovciach, ktorá je zapojená do národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“. Zúčastniť sa jej tak mohli aj deti a rodičia z marginalizovaných rómskych komunít. „Prehliadku chápeme ak prezentáciu nadobudnutých  znalostí detí predprimárneho veku v poskytovaní prvej pomoci pri ošetrovaní rôznych typov zranení,“ hovorí zástupkyňa ZŠ s MŠ Šarovce Anna Rašíková.
 
Okrem spiacej Ruženky deti zachraňovali aj obetavých figurantov, ktorých stvárnili pani učiteľky či kuchárky. Súčasťou akcie bol aj odber krvi, ktorého  aktérmi boli aj samotní rodičia. Materská škola sa im odmenila plagátom s ich fotografiami.
 

 
Autor: ZŠ s MŠ Šarovce
 
 
Národný projekt je financovaný z eurofondov a realizuje ho Metodicko-pedagogické centrum. Do projektu je zapojených 110 materských škôl a jeho cieľom je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich vstup na primárny stupeň vzdelávania.
 
 
Mgr. Terézia Smaržiková, mobil: 0907 937 991, terezia.smarzikova@mpc-edu.sk