Rozlúčka s predškolákmi - 26.6.2015 - MŠ Ruská Nová Ves

Video: