Pozvánka na VIII. ročník Športovej olympiády hviezdičiek

Na olympiáde v Markovciach budú súťažiť myšky proti tigrom

Prešov 2. júna – Pozývame Vás na „Športovú olympiádu hviezdičiek,“ ktorej VIII. ročník organizuje materská škola v Markovciach v duchu vytvárania inkluzívneho prostredia spájajúceho detí z rôznych materských škôl, bez ohľadu a ich pôvod, etnikum, fyzické, intelektuálne, sociálne či iné odlišnosti. Organizátori akcie chcú poukázať na to, že všetky deti bez rozdielu majú právo športovať, hrať sa a zabávať. „Naším mottom je, že nemôžeme všetky deti všetko naučiť, ale všetky deti môžeme urobiť šťastnými,“ hovorí riaditeľka MŠ Markovce Alena Faťolová.
KEDY:
6. júna 2014 o 8,30
KDE:
Areál pri kultúrnom dome Markovce
SÚŤAŽIACI:
MŠ Pozdišovce – zajačiky, MŠ Moravany – medvede, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou – veveričky, MŠ Horovce – mačičky, ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves – psíčkovia, ZŠ s MŠ Trhovište – ježkovia, MŠ Bánovce nad Ondavou – myšky, MŠ Ložín – žabky, ZŠ s MŠ Bracovce – motýle, MŠ Falkušovce – opičky, MŠ Malčice – tigre, MŠ Markovce – vtáčatká
ORGANIZÁTOR:
Spoločný obecný úrad – Školský úrad v Trhovišti, Obec Markovce, MŠ Markovce  
HOSTIA:
Ing. Peter Jarošinec, manažér národného projektu MRK 2,
Mgr. Jozef Červeňák, národný koordinátor projektu MRK 2,
PaedDr. Helena Štibelová, odborný konzultant národného projektu
MRK 2 a zriaďovatelia zúčastnených materských škôl. 
Materská škola v Markovciach je jednou zo 110 materských škôl zapojených do národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK 2). Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vo výške takmer 7,4 milióna eur. Je zameraný na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na základnú školu. Realizátorom projektu je Metodicko-pedagogické centrum.
   

 

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Pozvánka_Olympiáda_Markovce_6 6 2014.pdf470.83 KB