Vzdelávaniu detí z prostredia vylúčených lokalít pomôžu skúsenosti nórskych pedagógov

Pedagógovia, pracujúci s deťmi predškolského veku, mali možnosť oboznámiť sa minulý týždeň s nórskou metódou „Grunnlaget“ (v slovenčine „Základ“), ktorá im umožní cielene rozvíjať vzdelávací potenciál detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 
„Grunnlaget“ (v slovenčine „Základ“) je názov nórskej vzdelávacej metódy, ktorej autormi sú nórski pedagógovia Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem z organizácie Pedverket Kompetanse. Metóda vychádza z rozvoja základných procesov myslenia a je využiteľná ako pri práci s deťmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, tak aj s bežnými žiakmi v predškolskom a mladšom školskom veku. Organizácia Člověk v tísni ju vďaka spolupráci s nórskymi partnermi priniesla na Slovensko.
 
 
„Podstatou metódy je, že učí deti učiť sa. Hlavný princíp spočíva v tom, že deti sa najskôr naučia chápať základné pojmy ako je farba, počet a tvar, aby sa následne učili medzi nimi hľadať podobnosti či rozdiely. Rozvíjajú sa tým jazykové zručnosti a spôsoby uvažovania, ktoré deti neskôr môžu využiť nielen pri ďalšom učení, ale aj v bežnom živote.“, hovorí Gunvor Sonnesyn, autorka metódy. Zručnosti ktoré dieťa, získa počas aplikácie metódy Grunnlaget sú tak „základným kameňom“ k ďalšiemu učeniu.
 
 
Metóda vznikla pred 30 rokmi a v Nórsku je v súčasnosti využívaná vo väčšine materských škôl a v prvých ročníkoch základných škôl. „Metódu využíva naša organizácia od roku 2011 v Českej republike, kde je základom práce v deviatich predškolských kluboch, navštevovaných deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Keďže skúsenosti s jej aplikáciou sú veľmi pozitívne, radi by sme ju priniesli aj na Slovensko.“, hovorí Miroslava Hapalová zo slovenskej pobočky organizácie Člověk v tísni.
 
 
Za účelom sprostredkovania metódy slovenským pedagógom organizácia zrealizovala v dňoch 22.-25.9.2014 seminár v Bratislave, na ktorom sa okrem pracovníkov a pracovníčok komunitných centier organizácie Člověk v tísni zúčastnili aj učiteľky materských a základných škôl, ako aj ďalších organizácií (Metodicko-pedagogického centra v Prešove, Detského fondu Slovenskej republiky). „Po absolvovaní školenia plánujeme metódu zaviesť do praxe v našich komunitných centrách, ktoré organizácia prevádzkuje v Prešovskom kraji ako aj v novootvorenom predškolskom klube v obci Plavecký Štvrtok.“, dodáva Hapalová.
 
 
Školenie pedagogických pracovníčok a pracovníkov „Grunnlaget: učme deti učiť sa!“ sa uskutočnilo vďaka podpore z Fondu bilaterálnej spolupráce v rámci Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizujú Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a Nadácia Socia.
 
Príručku k metóde Grunnlaget si môžete stiahnuť tu.