Predškolská výchova - prečo je taká dôležitá?

Stretnutie pedagogických asistentov v Banskej Bystrici
 

Zdroj: Peter Pollák - http://www.youtube.com/watch?v=eNMzQmO3bhw