Ako vnímajú Rómovia vlastnú kultúru?

Názory rómskych pedagogických asitentov