Osvetový program prispel k zvýšenému záujmu rodičov detí z MRK o materskú školu

úplne súhlasím
35% (28 hlasov)
súhlasím
35% (28 hlasov)
nemám vyhradený názor
18% (14 hlasov)
nesúhlasím
6% (5 hlasov)
úplne nesúhlasím
6% (5 hlasov)
Celkový počet hlasov: 80