Ožďany

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Hlavná 66, 980 11 Ožďany (elokované prac. MŠ - Ožďany 552)