MŠ Sabinovská, Prešov: Vianočný čaj v knižnici- 18.12.2014

Tohto roku sme sa rozhodli atmosféru Vianoc preniesť aj do našej novej knižnice Sabínka. Zorganizovali sme akciu s názvom ,,Sabínka Vás pozýva na vianočný čajík“. Rodičia mali o túto akciu záujem. Aj takouto formou sa nám podarilo získať nových a pravidelne chodiacich čitateľov.

Video: