MŠ Sabinovská, Prešov: Informačno-komunikačné technológie a rodičia

Dňa 22.1.2015 sme v našej MŠ Na Sabinovskej ulici zorganizovali hravé odpoludnie. Rodičia spolu s deťmi si mohli hravou formou prakticky vyskúšať prácu na interaktívnej tabuli, ktoré máme v našej MŠ štyri a sú našou bežnou súčasťou. Oboznámili sa s využívanim IKT v edukačnom procese. Okrem interaktívnych tabúľ využívame počítačovú zostavu Kids smart, programovateľné hračky Bee Bot, hovoriace štipce, mikrofón, digitálne fotoaparáty, PC zostavy, tlačiarne, internet. Príjemný deň sme ukončili prísľubom, že si takéto odpoludnia zopakujeme častejšie.

Video: