MŠ Ruská Nová Ves: V rámci preventívneho projektu "Zdravý úsmev" sme absolvovali edukačné stretnutie na Katedre dentálnej hygieny FZO PU v Prešove.

Video: