MŠ Ruská Nová Ves: Slávnostne sme sa rozlúčili s NP MRK 2

Video: