Lubeník

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Lubeník 102, 049 18 Lubeník