Lastovce

Škola: 
Adresa školy: 
Školská 246, 076 14 Michaľany pri Trebišovce