Kyjov

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Kyjov 176, 065 48 Šarišské Jastrabie