Kozárovce

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Kozárovce 927, 935 22 Kozárovce