Komárno

Škola: 
Adresa školy: 
Ul.Komáromi Kacza 39, 945 01 Komárno