KOLOBEŽKAMI A BICYKLAMI PROTI PREDSUDKOM

Prešov, 29. máj 2015 – Oslavy Medzinárodného dňa detí sa stali príležitosťou pre týždeň plný zábavy, ktorý odštartovala prešovská materská škola Sabínka športovou aktivitou „Dopraváčik“. Akcia bola zaujímavá tým, že sa jej zúčastnili aj deti a rodičia z marginalizovaných rómskych komunít. Sabínka je totiž zapojená do národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum.
 
Popoludnie na kolobežkách, autíčkach, motorkách a bicykloch odštartovala riaditeľka školy Ingrid Jelínková za účasti hostí Jozefa Muranského, vedúceho odboru školstva, Marty Kollárovej, poslankyne MZ Prešov a Danky Novysedlákovej, ktorá zastupovala projekt MRK2. Prekážkové dráhy, križovatka s ozajstným dopravným strážnikom či cestičky s dopravnými značkami. To všetko na deti čakalo v exteriéri materskej školy a jej blízkom okolí. Škôlkari sa mohli tešiť aj zo športových potrieb zakúpených vďaka projektu z prostriedkov ESF. Tie sú súčasťou didaktického balíčka v hodnote 10 000 EUR, ktorý je určený pre všetkých 110 materských škôl zapojených do projektu. „Deti sa navzájom nerozdeľujú na rómske a nerómske. A táto akcia to môže ukázať nielen rodičom, ale všetkým dospelým. Je to tiež príležitosť pre rozvoj bližších väzieb medzi rodičmi minority a majority,“ hovorí Danka Novysedláková, odborná garantka aktivity 1.1.
 
Foto: MŠ Sabinovská
 
Riaditeľka materskej školy Ingrid Jelínková zhodnotila celú akciu ako veľmi vydarenú: „Práve takéto podujatia spájajú všetkých bez rozdielu ich pôvodu či etnika. V tomto duchu budeme určite pokračovať aj naďalej.“ 
 
Foto: MŠ Sabinovská
 
Národný projekt,  ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, je financovaný z eurofondov v Operačnom programe Vzdelávanie. Trvanie projektu je do konca novembra tohto roku.
 
Mgr. Terézia Smaržiková, mobil: 0907 937 991, terezia.smarzikova@mpc-edu.sk
PrílohaVeľkosť
PDF icon Dopraváčik.pdf908.88 KB