Hrnčiarska Ves

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Hrnčiarska Ves 82, 980 13 Hrnčiarska Ves